SPREKERS

MR. I.F. KIEFT
advocaat ENVIR Advocaten B.V.

MR. DRS. F. ONRUST
advocaat ENVIR Advocaten B.V.

 

MR. M.A.J. WEST
advocaat Van der Feltz Advocaten

 

PROF. DR. MR. K.J. DE GRAAF
adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland

 

MR. DRS. R.S. WERTHEIM
advocaat Wertheim Advocatuur B.V., docent Rijksuniversiteit Groningen

 

MR. DRS. J.C. OZINGA
advocaat Ozinga Advocaten

 

MR. S.F.J. SLUITER
advocaat Ploum Lodder Princen

 

MR. W.J. BOSMA
advocaat Van der Feltz Advocaten

 

MR. M. RUS-VAN DER VELDE
advocaat van Benthem & Keulen

 

MR. A. BIJKERK
advocaat van Benthem & Keulen

 

R. R.D. REINDERS
advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

 

MR. L. VAN DER MEULEN
advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

 

MR. DRS. M.M. KAAJAN
advocaat ENVIR Advocaten B.V.

 

MR. C.E. BARNHOORN
advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

 

MR. J.S. PROCEE
advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

 

MR. T.E.F. REIJNDERS
advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

 

MR. V.A. TEXTOR
advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.

WEBINARS

JOURNAAL OMGEVINGSRECHT
maandag 17 juni 2019
10.00 – 11.00 uur

JOURNAAL OMGEVINGSRECHT
maandag 17 juni 2019
11.30 – 12.30 uur

JOURNAAL OMGEVINGSRECHT
maandag 02 december 2019
10.00 – 11.00 uur

JOURNAAL OMGEVINGSRECHT
maandag 02 december 2019
11.30 – 12.30 uur

INLEIDING OMGEVINGSRECHT

WABO EN BOR MET UITZONDERING VAN MILIEU

WRO: GEMEENTELIJKE PLANNEN

WRO: STURINGSINSTRUMENTEN OP RIJKS-
EN PROVINCIAAL NIVEAU

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR INRICHTINGEN
(INCL. ACTIVITEITEN BESLUIT, OBM EN IPPC INRICHTINGEN)

AFVAL

GRONDEXPLOITATIE

WVG EN ONTEIGENING

BESTUURSRECHTELIJK PROCEDEREN: DO’S EN DON’TS
BIJ DE BESTUURSRECHTER

PAS

OMGEVINGSWET: INLEIDING EN KERNINSTRUMENTEN

PLANSCHADE EN NADEELCOMPENSATIE

BESTUURSRECHTELIJKE HANDHAVING