WINNAAR 2019

CATEGORIE | HUURRECHT

De kracht van ambitie

HARM HEYNEN | Boels Zanders Advocaten

Harm Heynen is gespecialiseerd in het vastgoedrecht waarbij de nadruk ligt op het huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte). Daarnaast is Harm gespecialiseerd in koop en verkoop met betrekking tot vastgoed, alsmede in opstal- en erfpachtrechten.

Harm heeft veel ervaring met:

  • het opstellen van huurovereenkomsten met omzethuur en van de wet afwijkende bedingen (inclusief toestemmingsverzoeken aan de kantonrechter) in zowel de Nederlandse, Engelse als Duitse taal;
  • huurprijsherzieningen van winkelruimtes in heel Nederland (zowel in binnensteden als planmatig ontwikkelde winkelcentra);
  • opzeg-en renovatieprocedures bij woon- en winkelruimtes;
  • huurbeëindigingsprocedures bij overlast van huurders (woonruimte), betalingsachterstanden, alsmede bij hennepteelt en overtreding van de Opiumwet (met name woonruimte);
  • procedures over onderhuur en de naleving van exploitatieverplichtingen;
  • executiegeschillen bij ontruimingen;
  • procedures over servicekosten (bedrijfsruimte en woonruimte);
  • het opzetten van opstal-en erfpachtconstructies bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en winkelgebieden.

Door zijn jarenlange advies- en proceservaring, heeft Harm grote kennis opgebouwd van de corporatiebranche, zorgsector en retail- en horecasector. Tot zijn cliëntenkring behoren diverse grote woningcorporaties, bierbrouwerijen, landelijk opererende retailers, zorginstellingen en (internationale) beleggers.

Harm is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA), de Lighthouse club Limburg en de Vastgoedsociëteit Noord-Limburg. Ook is Harm verbonden aan de Real Estate practice group van Advoc, het internationale netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren met 90 partners in 66 landen. Harm verzorgt daarnaast huurrechtonderwijs voor de Universiteit Maastricht (Post Academische Leergang) en de Academie voor de Rechtspraktijk. Harm is sinds 2000 verbonden aan Boels Zanders.

VIDEO’S