GENOMINEERD 2019

CATEGORIE | BESTUURSRECHT

Schaken op meerdere borden en dan steeds 2, 3 stappen vooruit denken. Dat is je begeven op het snijvlak van het civiele en het bestuursrecht.

WILLEM BOSMA | Van der Feltz advocaten

Willem Bosma oefent een brede praktijk uit voor uiteenlopende partijen binnen het omgevings- en vastgoedrecht. Hij adviseert zijn cliënten zowel vanuit juridisch als strategisch oogpunt in projecten en bij transacties. Daarnaast procedeert Willem met enige regelmaat ten overstaan van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke colleges. Willem heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in het ruimtelijke ordeningsrecht, het inrichtingengebonden milieurecht, het grondbeleid (in het bijzonder onteigening, Wvg, erfpacht en grondexploitatie) en het energierecht.

Tot zijn cliënten kunnen worden gerekend: projectontwikkelaars, beleggers, bedrijven in de (chemische) industrie, nutsbedrijven en bedrijven die zich bezig houden met (duurzame) energieprojecten, alsmede decentrale overheden, zoals gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.

Door zijn brede interesse, kennis en ervaring, is Willem in staat snel en strategisch verbanden te leggen en juist dat maakt hem voor zijn cliënten de juiste gesprekspartner. Een praktische insteek en heldere taal stelt hij daarbij voorop. Met zijn brede kennis van zowel de markt als de relevante rechtsgebieden komt hij snel tot de kern van de zaak en vindt hij de juiste oplossingen voor zijn cliënten.

Willem is auteur voor VIND Omgevingszaken (Grondexploitatie) en VIND Bestuursrecht (Wvg) en annoteert regelmatig rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals AB, BR, TBR en O&A. Daarnaast treedt hij graag op als docent (o.a. op het gebied van erfpacht voor Berghauser Pont Academy en op het gebied van grondexploitatie voor Academie voor de Rechtspraktijk). Willem heeft in 2012 de Grotius-opleiding Omgevingsrecht cum laude afgerond.

VIDEO’S