GENOMINEERD 2019

CATEGORIE | BESTUURSRECHT

Met actuele kennis van zaken en het recht ga ik voor een optimale uitkomst voor de cliënt.

PAUL ADRIAANSE | Justion Advocaten

Mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse is bij Justion Advocaten werkzaam als advocaat op de specialisatiegebieden Subsidie- en staatssteunrecht, Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Overheidsaansprakelijkheid en Overheidspraktijk. Paul adviseert en procedeert op deze gebieden voor zowel ondernemingen, overheden als semi overheden. Paul geeft regelmatig (postacademisch) onderwijs en cursussen op het terrein van het staatssteunrecht. Ook publiceert hij op het gebied van staatssteun en aanverwante rechtsterreinen. Hij is medeoprichter en lid van de stuurgroep van het Landelijk Staatssteunnetwerk. Paul is in 1999 afgestudeerd in zowel het staats- en bestuursrecht als het privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde tevens in Parijs en Florence waar hij in 2000 een LL.M. behaalde in Comparative, European and International Legal Studies aan het Europees Universitair Instituut. Aansluitend werkte hij vijf jaar als promovendus bij de afdeling Europees recht van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2006 promoveerde hij daar op zijn proefschrift met als titel ‘Handhaving van EG-recht in situaties van onrechtmatige staatssteun’. Van 2006 tot 2014 werkte hij voltijds bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, eerst als universitair docent, vervolgens als universitair hoofddocent. In 2009/2010 werkte hij vijf maanden binnen Directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie bij de afdeling die toeziet op de handhaving van het staatssteunrecht in de EU-lidstaten. Sinds mei 2014 is Paul werkzaam bij Justion advocaten.

Daarnaast is hij parttime universitair hoofddocent bij de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden. In die hoedanigheid is hij ook coördinator van de Leiden Expert Group on State Aid.

VIDEO’S