GENOMINEERD 2019

CATEGORIE | BESTUURSRECHT

Mijn wetenschappelijke brede internationale belangstelling vergroot mijn praktische creativiteit in een concrete kwestie aanzienlijk. Cliënten zien dat.

OSWALD JANSEN | Resolución

Oswald Jansen (1967) is advocaat bestuursrecht sinds augustus 2008 en oprichter van Resolución. 

Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de volle breedte van het bestuursrecht, waaronder het bestuursprocesrecht. Zijn specialismen zijn toezicht en regulation, handhaving en sanctierecht, economisch en financieel bestuursrecht en Europees bestuursrecht. Hij geniet grote bekendheid als specialist bestuurlijke boete.

Naast advocaat is Oswald: 

  • Bijzonder hoogleraar Europees bestuursrecht en openbaar bestuur aan de Universiteit Maastricht.
  • Strategisch adviseur van diverse overheden, ondernemingen, advocaten en van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Docent en examinator op het gebied van Financieel Recht aan de Grotius Academie voor medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten.
  • Vaste annotator van AB Rechtspraak Bestuursrecht en auteur van Tekst en Commentaar Mededingingswet, Tekst en Commentaar Telecommunicatie- en Privacyrecht en Xpert bestuursrecht.
  • Auteur van diverse boeken over bestuurlijke sancties.
  • Lid van de redactie van het tijdschrift Vastgoedrecht.
  • Lid van de commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR).
  • Visiting professor Global Administrative Law Tilburg University.

Ook was hij rechter- en raadsheer-plaatsvervanger.

VIDEO’S