GENOMINEERD 2019

CATEGORIE | BESTUURSRECHT

Van klimaatadaptie, mobiliteit tot huizen bouwen: het omgevingsrecht is de back bone voor ontwikkeling en innovatie van onze leef- en werkomgeving.

MARINDA DE SMIDT | Straatman Koster Advocaten

Marinda de Smidt is expert op het terrein van het omgevingsrecht (inclusief het milieu- en natuurbeschermingsrecht), energierecht en projectontwikkeling. Marinda studeerde in 1998 af als economisch geograaf aan de Universiteit Utrecht en rondde vervolgens in 2001 haar studie economisch publiek- en bedrijfsrecht af aan dezelfde universiteit. Marinda heeft daarna negen jaar als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek gewerkt en is per 1 augustus 2010 partner geworden bij Straatman Koster.

De praktijk van Marinda is gericht op het adviseren aan en procederen voor initiatiefnemers (vergunninghouders) en overheden op het terrein van het omgevingsrecht (inclusief het milieu- en natuurbeschermingsrecht) en energierecht. Ook advisering op bovengenoemde rechtsgebieden in het kader van fusies en overnames (due diligence) maakt deel uit van haar praktijk.

Marinda staat regelmatig ontwikkelaars en overheden bij in onderhandelingen over gebieds- en projectontwikkelingen en schrijft of beoordeelt de bijbehorende contracten. Zij heeft ook ervaring met het opstellen van UAV-GC 2005 contracten.

Voorts adviseert en procedeert Marinda op het terrein van het algemeen bestuursrecht (onder meer) over handhaving (bestuurlijke boete, dwangsom) en subsidies. Zij heeft tevens ruime ervaring met de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Marinda verzorgt regelmatig inhouse cursussen voor cliënten op de hierboven genoemde rechtsgebieden.

VIDEO’S