GENOMINEERD 2019

CATEGORIE | BESTUURSRECHT

If you believe it will work out, you’ll see opportunities. If you believe it won’t, you will see obstacles.

MARIEKE KAAJAN | ENVIR Advocaten

Marieke Kaajan is advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en heeft daarbinnen een focus op het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht.

Als advocaat kenmerkt Marieke zich door haar praktische insteek, waardoor zij, mede vanwege haar ervaring met complexe projecten en kennis van processen binnen de overheid, snel kan schakelen en snel kan doorgronden welke aanpak een zaak echt verder zal brengen. Marieke werkte 13 jaar bij Stibbe als advocaat op de sectie bestuursrecht en omgevingsrecht.

Binnen haar specialisme houdt Marieke zich onder meer bezig met alle relevante vergunningen voor omvangrijke industriële projecten (water-, afval-, omgevingsvergunning en vergunningen op grond van de Wet Natuurbescherming (voorheen Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet).

Zij behandelt verder aansprakelijkheidskwesties, voor zover deze gerelateerd zijn aan overheidsorganen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid vanwege bodemverontreiniging.

Marieke treedt op voor diverse ontwikkelaars en overheidsorganen in het kader van verscheidene omgevingsrechtelijke kwesties, zowel in gerechtelijke procedures als in het daaraan voorafgaande traject. Projecten waarbij zij in het verleden betrokken is geweest zijn onder andere de ontwikkeling van meerdere windparken (waaronder Windpark Wieringermeer) en de bouw en exploitatie van diverse elektriciteitscentrales.

Marieke is verder rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant (bestuursrecht). Zij is auteur van de Tekst en Commentaar Milieurecht voor het onderdeel Wet Natuurbescherming en is vaste annotator bij het tijdschrift Milieu en Recht en het tijdschrift Nieuwsbrief StAB. Verder geeft zij regelmatig cursussen over het natuurbeschermingsrecht en andere omgevingsrechtelijke onderwerpen. Marieke heeft in 2009 een mini-MBA aan INSEAD gevolgd.

VIDEO’S