GENOMINEERD 2019

CATEGORIE | BESTUURSRECHT

Smart cities, niet meer mogen roken op straat, gaswinning of zonne-energie en windturbineparken, XXL bedrijventerreinen voor de logistiek, gebouwen die duurzamer worden gemaakt en fabrieken schoner. De wereld verandert in snel tempo en het omgevingsrecht verandert mee. Geweldig om me hier dagelijks mee bezig te kunnen houden!

ANITA NIJBOER | Kennedy Van der Laan

Anita Nijboer is partner bij Ekelmans & Meijer. Zij adviseert en procedeert op het terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, luchtkwaliteit, water en duurzaamheid). Daarnaast adviseert en procedeert zij op het gebied van toezicht en handhaving, subsidies en schade door overheidshandelen.

Zij heeft ruime ervaring in het van start tot finish begeleiden van overheden, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten, de realisatie van woningen, kantoorgebouwen, grote milieu-inrichtingen, scholen, ziekenhuizen en de aanleg van wegen. Daarbij ondersteunt zij haar cliënten onder andere bij het zo snel mogelijk verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen.

Anita  was (plv) Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Amsterdam (stadsdeel West)

Anita Nijboer geeft regelmatig cursussen op het gebied van het omgevingsrecht (onder andere WABO, juridische planningen, milieurecht, natuurbeschermingsrecht, kabels en leidingen).

Anita maakt deel uit van de Privacy Desk. Daarnaast is zij lid van de Vereniging Privacy Recht en de Vereniging voor milieurechtadvocaten

Vaste docentschappen:

  • SSR (opleidingsinstituut voor de rechtelijke macht): leergang natuurbeschermingsrecht.
  • Universiteit van Amsterdam (gastdocent): Mastervakken Natuurbeschermingsrecht en Flora- en faunawetgeving en Bachelorvak Omgevingsrecht (gastdocentschap)
  • Academie voor de Rechtspraktijk (algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht) 

Anita heeft diverse publicaties op haar naam staan en  is mede auteur van het boek ‘Het recht van kabels en leidingen’ dat in 2009 is uitgegeven en van het boek “Smart en leefbaar, belangen borgen in de digitaliserende gemeente’, dat in 2018 is uitgegeven en is gepresenteerd op de Smart City Expo in Barcelona

VIDEO’S