GENOMINEERD 2019

CATEGORIE | BOUWRECHT

Complexe materie simpel maken; dat is
de kern.

BIRGIT LE HAEN | Croon advocaten

Birgit Le Haen heeft veel ervaring in het bouw- en aanbestedingsrecht en de gebiedsontwikkelingspraktijk. Zij heeft voor veel grote projecten de aanbestedingsstukken en contracten opgesteld en de aanbestedingsprocedure begeleid. Met regelmaat vertegenwoordigt zij cliënten in arbitrage of bij de civiele rechter.

Birgit werkt graag in een team samen met de opdrachtgever. Dicht op het werk, de ontwikkelingen en actuele issues. Haar toegankelijkheid en kennis van zaken maakt haar de vaste juridische vraagbaak en sparringpartner van cliënten. Zij kan juridische issues snel beheersen, op maat adviseren en koers houden op het gewenste eindresultaat.

VIDEO’S