WINNAAR 2019

CATEGORIE | BOUWRECHT

De waarschuwingsplicht bij meerwerk en bij een onjuistheid in de opdracht: wie niet behoedt, die bloedt.

ANCELLA KLUNNE | Staal advocaten

Ancella Klunne (1970) is in 1995 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 1997 is zij als advocaat in dienst getreden bij Houthoff Buruma te Rotterdam. Bij Houthoff Buruma heeft zij op de secties aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en bouwrecht gewerkt. Nadien (2007) heeft zij de overstap gemaakt naar Severijn Hulshof advocaten, alwaar zij als partner aan was verbonden voordat zij Staal Advocaten mede oprichtte.

Ancella is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht en aan de bouw gerelateerde aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht zaken. Haar cliënten zijn onder meer aannemers, installateurs, projectontwikkelaars, assurantiemakelaars en verzekeraars.

Civiel bouwrecht
Ancella staat als juridische ontzorger haar cliënten gedurende het gehele bouwproces bij. Bij de contractvorming, gedurende de uitvoering en na oplevering. Zij treedt daarbij zowel op de voorgrond als de achtergrond op. Haar insteek is pragmatisch en oplossingsgericht. Ancella behandelt met enige regelmaat kwesties betrekking hebbend op meer-en minderwerkclaims, vertragingsclaims en opleveringsgebreken. Zij is thuis in de in de bouw veel gehanteerde algemene voorwaarden en contractvormen zoals de UAV, UAV-GC, DNR en RAW-bestek.

Bouw gerelateerd aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht
Haar subspecialisatie ligt op het terrein van de kabel-en leidingschades. Sinds de komst van de WI(B)ON in 2008 (de zogeheten grondroerdersregeling) heeft zij zich nader in deze wet verdiept en de ontwikkelingen die dat voor de praktijk en rechtspraak met zich heeft meegebracht, nauwlettend gevolgd. Zij adviseert en procedeert op dit terrein. Ook voor polis dekking kwesties (o.a. AVB- , CAR- en werkmaterieelpolissen) kunt u bij haar terecht. Verder is zij betrokken bij zaken betrekking hebbend op aansprakelijkheid van bouwadviseurs en op schade ontstaan aan zaken van derden bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden.

Cursussen, publicaties en lidmaatschappen
Ancella geeft met enige regelmaat lezingen en cursussen over diverse onderwerpen. Zowel in-house als voor opleidingsinstanties zoals de Academie voor de Rechtspraktijk en het Instituut voor Bouwrecht. Enkele onderwerpen: algemene voorwaarden, contracteren in de bouw, de waarschuwingsplicht, meer- en minderwerk, remedies bij niet-nakoming van een aannemingsovereenkomst, kabel- en leidingschades en aansprakelijkheid van bouwadviseurs.

Zij publiceert in diverse vakbladen over haar vakgebieden. Zij is lid van diverse verenigingen, waaronder de Vereniging voor Bouwrecht (advocaten), Vereniging Vastgoed Juristen en de Beursclub Technische Verzekeringen.

VIDEO’S