STEM OP ANCELLA*

CATEGORIE | BOUWRECHT

*STEMRONDE GESLOTEN

De waarschuwingsplicht bij meerwerk en bij een onjuistheid in de opdracht: wie niet behoedt, die bloedt.

ANCELLA KLUNNE | Staal advocaten

Ancella Klunne (1970) is in 1995 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 1997 is zij als advocaat in dienst getreden bij Houthoff Buruma te Rotterdam. Bij Houthoff Buruma heeft zij op de secties aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en bouwrecht gewerkt. Nadien (2007) heeft zij de overstap gemaakt naar Severijn Hulshof advocaten, alwaar zij als partner aan was verbonden voordat zij Staal Advocaten mede oprichtte.

Ancella is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht en aan de bouw gerelateerde aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht zaken.

Zo behandelt zij met enige regelmaat onder andere kwesties betrekking hebbend op meer- en minderwerkclaims, vertragingsclaims en opleveringsgebreken.

Haar subspecialisatie ligt op het terrein van de kabel- en leidingschades. Sinds de komst van de WION in 2008 heeft zij zich nader in deze wet verdiept en de ontwikkelingen die dat voor de praktijk en rechtspraak met zich heeft meegebracht, nauwlettend gevolgd. Ook polis dekking kwesties worden door haar behandeld. Gedacht kan daarbij worden aan CAR-, AVB- en werkmaterieelpolissen, waarbij de verzekeraar en de verzekerde een geschil hebben over de dekking. Verder kan gedacht worden aan zaken betrekking hebbend op aansprakelijkheid van bouwadviseurs en op schade ontstaan aan belendende panden bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden.

Ancella geeft met enige regelmaat lezingen en cursussen over diverse onderwerpen, waaronder de WION (grondroerdersregeling), aansprakelijkheid van bouwadviseurs, algemene voorwaarden en contracteren in de bouw. Ook publiceert zij in diverse vakbladen over haar vakgebieden.

VIDEO’S